Botanický ústav AV ČR, v.v.i. - Úsek ekologie rostlin

Botanický ústav AV ČR, v.v.i. - Úsek ekologie rostlin

Dukelská 135
379 01 Třeboň I

Informace o instituci Botanický ústav AV ČR, v.v.i. - Úsek ekologie rostlin

Vědecký výzkum vegetace na úrovni organizmů, populací, společenstev a ekosystémů.

Analytická laboratoř provádí chemické analýzy povrchových, podzemních a odpadních vod, analýzy půd a sedimentů.

Stanovení celkového dusíku a fosforu, amoniakálního a nitrátového dusíku, fosfátů, chloridů a síranů, se provádí průtokovou injekční analýzou FIA se spektrofotometrickou detekcí.

Rozbory zemin zahrnují stanovení základních půdních parametrů, přípravu extrakčních roztoků pro analýzy živin, až po zrnitostní analýzu včetně přípravy suspenze.

Dle dohody provádíme analýzy celkového obsahu škrobů v rostlinných orgánech enzymatickou metodou. Metoda je mnohonásobně ověřena a běžně se dosahuje standardní chyby méně než 2%.

Jedním z hlavních ukazatelů kvality práce analytické laboratoře je účast a výsledky mezilaboratorních testů, kterých se pravidelně účastní a dosahuje velmi dobrých výsledků.

Detailní výsledky jednotlivých testů jsou k dispozici v laboratoři.

Kde nás najdete?

Zobrazit